V skladu s 70. členom Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. junij – 1. julij 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. junij – 9. julij 2019 1. rok učenci 1. – 8. razreda
19. – 30. avgust 2019 2. rok učenci 1. do 9. razreda

Učenec, ki je v 7. oz. v 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenec v 7. oz. v 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.

Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred.

Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.

Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno (prijavnica). Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.

Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita – tajništvo šole.

Osnovna šola podrobneje uredi način prijave, časovno razporeditev dela izpitnih komisij in potek izpitov.

PRIPRAVE NA POPRAVNI IZPIT

9. razreda 7. in 8. razreda
10. junij 2019

7.30 – 8.15

(kabineti predmetov)

26. junij 2019

8.00 – 8.45

(kabineti predmetov)

13. junij 2019

7.30 – 8.15

(kabineti predmetov)

27. junij 2019

8.00 – 8.45

(kabineti predmetov)

17. junij 2019

7.30 – 8.15

(kabineti predmetov)

28. junij 2019

8.00 – 8.45

(kabineti predmetov)

19. junij 2019

7.30 – 8.15

(kabineti predmetov)

 

Učenec se o pripravi na popravni izpit dogovori s predmetnim učiteljem. Učitelji bodo na razpolago v času objavljenih terminov.

                                                                       Učiteljski zbor OŠ Neznanih talcev Dravograd