Spoštovani starši,

na podlagi sklepa Vlade RS, z dne 29. 4. 2020, o postopnem odpravljanju omejitev na področju šolstva smo,  8. 5. 2020, s strani MIZŠ prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje osnovnih šol.

Šola mora ob odprtju upoštevati ključna dokumenta:

·         priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje šole v času posebnih razmer ter

·         higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ.

Navodila vsebujejo tudi tri priloge, in sicer Sklep RSK za pediatrijo, Sklep RSK za medicino dela in   Izjavo staršev ob ponovnem vstopu otroka v šolo ob sproščanju ukrepov (stran 17).

Če imate možnost, izjavo natisnite, jo izpolnite in pošljite na e-naslov razredničarke učenca/učenke. Izjavo boste lahko prevzeli, izpolnili in oddali tudi ob prihodu v šolo, v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Če se boste odločili, da vaš otrok zaradi zdravstvenih omejitev (Sklep RSK za pediatrijo, stran 18 do 21) ne bo obiskoval pouka, to sporočite razredničarki do srede, 13. 5. 2020.

Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve tako za zaposlene kot učence, ukrepe za preprečevanje okužb v šoli, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin, priporočila za prihod v šolo in odhod iz šole ter druga priporočila.

V torek, 12. 5. 2020, boste s strani razredničark 1., 2. in 3. razreda prejeli obvestilo oz. povezavo do spletnega vprašalnika, v katerem nam boste sporočili podatke, ki nam bodo olajšali organizacijo dela (JV, OPB). Prosimo, da podatke vnesete najkasneje do srede, 13. 5., do 14. ure.

Več informacij (urnik, oblikovanje skupin, jutranje varstvo, podaljšano bivanje idr.) bomo objavili na spletni strani šole predvidoma v petek, 15. 5. 2020. S skupnimi močmi bomo v danih razmerah ustvarili prijetno šolsko okolje, ki nas bo spremljalo do konca šolskega leta.

Priloga: Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ (NIJZ) (klik).

Priloga: Okrožnica MIZŠ o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020 (klik).

Ravnateljica:  Danijela Ledinek l. r.