Dragi starši, dragi učenci.

V ponedeljek, 18.5.2020, se za  učence 1. do 3. razreda zopet odpirajo šolska vrata. Učitelji in delavci šole smo skrbno pripravili vse potrebno za uspešno in varno delo vseh udeležencev v vzgojno izobraževalni instituciji.

Veselimo se vašega prihoda. Da pa bi delo teklo čim bolj nemoteno, vam želimo podati nekaj osnovnih informacij:

Učenci 1. razreda vstopajo v šolo pri svojem vhodu.

Učenci 2. in 3. razreda vstopajo v šolo pri glavnem vhodu. Vhod za posamezni razred je označen.

  •  Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo glede na podatke, ki ste jih oddali razredničarki. Vsi ostali učenci naj prihajajo v šolo ob 8.10.
  • Starši pripeljete otroka pred vhod, kjer počakate, da ga prevzame dežurni učitelj. Pri tem poskrbite za ohranjanje varnostne razdalje (1,5 m). V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni. Na enak način bodo učenci odhajali domov. Otroka lahko prevzamete ob naslednjih urah: ob 12. 00, 12. 30, 13. 00, 13. 30, 14. 30, 15. 30, 16. uri.
  •  Starši izjavo o zdravstvenem stanju otrok oddate razredničarki elektronsko že pred prihodom v šolo. Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci.
  •  Učitelji so vam  s tem obvestilom posredovali urnik za skupino, ki je morebiti nekoliko prilagojen zaradi vseh varnostnih ukrepov, ki jih moramo upoštevati.
  •  Šola bo tudi v tem času nudila malico in kosilo. Prijava in odjava prehrane poteka po ustaljenem redu. Učenci trenutno ne potrebujejo ključka.
  •  Otroci naj s seboj prinesejo svoje šolske potrebščine, vodo v plastenki, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
  •   Podrobna pravila in novi režim delovanja šolske organizacije za vaše otroke je v priponki. V celoti pa bo objavljen na spletni strani šole.
  • Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje.
  • Šolski prevozi za učence 2. in 3. razreda potekajo na ustaljen način.

Navodila ob odprtju šol za učence 1. do 3. razreda.