ucenci

Dragi učenci, spoštovani starši!  

Poletne počitnice se približujejo koncu. Upamo, da so bile prijetne, lepe in kar se da ustvarjalne. V prihajajočem šolskem letu nas namreč zopet čakajo novi izzivi, za katere bomo potrebovali veliko moči in pozitivne energije.

Vrata Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd s podružnicami se za vse učence odprejo v torek, 1. septembra 2020.

Pouk v torek, 1. septembra 2020

Sprejem prvošolcev in prvošolk bo na matični šoli in podružnicah v dopoldanskem času. Starši ste bili o uri sprejema in protokolu obveščeni s strani razredničark.

Za vse ostale učence od 2. do 9. razreda  bo začetek pouka v šolskem letu 2020/21 v torek, 1. 9. 2020, ob 8.20.  Učenci se bodo zbrali v matičnih učilnicah.

Učenci bodo večino prvega dne pouka preživeli z razrednikom/razredničarko. Na razredni uri bodo prejeli vse informacije o šolskem delu in se pogovorili o preventivnih ukrepih. Učenci naj prinesejo šolske torbe, peresnice s pisali, beležke in šolske copate.

V šolo pridite le zdravi otroci. Na povezavi si poglejte še več podrobnosti.  

Za učence bo zagotovljena prehrana – malica in kosilo. Podaljšano bivanje bo organizirano za prijavljene učence od 2. do 5. razreda. Odhodi učencev iz podaljšanega bivanja bodo možni: 12.00, 12.30, 12.50, 13.30, 14.20, 15.20, 16.00.

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda in prijavljene učence 2. razreda, in sicer od 2. 9. 2020 dalje.

Pouk se bo končal po urniku.  

1soldan2021

Vhodi vstopa v šolo za učence: 

  • Učenci 1., 2. in 3. razreda prihajajo v šolo pri vhodu I. VIO (vhod A).
  • Učenci 4. in 7. razreda prihajajo v šolo pri glavnem vhodu (vhod B - desno).
  • Učenci 5. in 6. razreda prihajajo v šolo pri glavnem vhodu (vhod C - levo).
  • Učenci 8. in 9. razreda prihajajo in odhajajo izključno skozi vhod v telovadnico (vhod D).

Šolski prevozi bodo prvi šolski dan organizirani glede na vozni red. 

Vozni red  šolskih prevozov si lahko ogledate na naslednji povezavi (zadnja posodobitev 1.9.2020) od, 31. 8. 2020 dalje.  

Učenci vozači, ne glede na starost, morajo na šolskih prevozih obvezno uporabljati zaščitne maske. 

V šolskih prostorih je potrebno dosledno upoštevati preventivne ukrepe NIJZ: ustrezno varnostno razdaljo, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja, po potrebi uporabiti zaščitno masko (v skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ).  Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok, za učence pa zaščitna maska, ki jo prinesejo od doma ali izjemoma prevzamejo na prvi dan pouka ob vhodu v šolo.


NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov. Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6. leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice (priporočilo velja za 1. teden pouka).

Vse dodatne informacije o organizaciji dela s, 1. septembrom 2020, so na voljo na povezavi.

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.


Ravnateljica in kolektiv osnovne šole Neznanih talcev Dravograd


ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA