Spoštovani starši!vpis2122                                                                                       

Obveščamo vas, da bomo na Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd v skladu s 44. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v mesecu februarju 2021 VPISOVALI OTROKE V 1. RAZRED za šolsko leto 2021/2022.

Pogoji za vpis

Na osnovi 45. člena Zakona o osnovni šoli starši v 1. razred osnovne šole vpišete otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost6 let (rojeni od 1. 1. do 31. 12. 2015).

VPIS V 1. RAZRED bo potekal na Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd (v prostorih šolske telovadnice) v TOREK, 9. 2. 2021, in v SREDO, 10. 2. 2021, po vnaprej določenem časovnem razporedu. O dnevu, uri in načinu vpisa ste bili starši bodočih prvošolcev obveščeni z vabilom po pošti.

Vpisa v živo se lahko udeležijo samo zdrave osebe, ki ne kažejo simptomov in znakov bolezni COVID-19, ob doslednem upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V primeru zdravstvenih zadržkov nas o tem obvestite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. V šolo izven vašega šolskega okoliša lahko starši vpišete otroka, če šola, na katero želite otroka vpisati, s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu, otrok pa sodi v naš šolski okoliš, potem:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, na katero želite vpisati otroka.

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila v zvezi z vpisom, vas prosimo, da nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ali pokličete na tel. št.: 02 872 08 58.    

Upamo in želimo si, da bomo lahko vpis izpeljali  v živo, prosimo pa, da zaradi trenutno zelo nepredvidljive epidemiološke situacije do dneva vpisa sledite morebitnim spremembam na spletni strani šole.

Veselimo se srečanja z vami. Tadeja Dimc, svetovalna delavka   

Danijela Ledinek, ravnateljica


ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA