dobrodosli

Dragi starši, dragi učenci!

 

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se zopet odpirajo šolska vrata za vse učence osnovne šole. Učitelji in delavci šole smo skrbno pripravili vse potrebno za uspešno in varno delo vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalni instituciji. Da pa bi delo teklo čim bolj nemoteno, vam želimo podati nekaj osnovnih informacij:

 

  • Šolski prevozi: potekajo po ustaljenem urniku, ki je bil objavljen že meseca septembra na spletni strani šole.

 

  • Jutranje varstvo: Učenci, ki so vključeni v NUJNO jutranje varstvo, prihajajo v šolo glede na podatke, ki ste jih oddali razredničarki. Vsi ostali učenci pa po urniku. Za učence, ki so vezani na šolski prevoz, je organizirano varstvo.
  • Vstopanje v šolo:

Učenci od 1. do 3. razreda vstopajo v šolo pri svojem vhodu v prvo triado.

Učenci 4.  in 6. razredov vstopajo v šolo pri glavnem vhoduLEVO.

Učenci 5.  in 7. razredov vstopajo v šolo pri glavnem vhoduDESNO.

Učenci 8. in 9. razredov vstopajo v šolo pri vhodu v telovadnico

 

Učence pri vstopu v šolo prevzamejo učitelji. Pri tem se dosledno upoštevajo priporočila NIJZ (maske, razkuževanje, ohranjanje varnostne razdalje - 2 m). V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni. Na enak način bodo učenci odhajali domov takoj po pouku (sami oz. v spremstvu staršev). 

 

  • Pouk:  Učenci bodo imeli pouk po oddelkih - mehurčkih, izvajal pa se bo v matičnih učilnicah. Potekal bo po urniku, razen posameznih izjem, o katerih vas bodo obvestile razredničarke. Pouk izbirnih predmetov bo trenutno še vedno potekal na daljavo. Dopolnilni in dodatni pouk se pričneta izvajati v četrtek, 25. 2. 2021.

 

  • Podaljšano bivanje: Izvajalo se bo le za učence, ki NUJNO potrebujejo varstvo. Starši lahko svoje otroke prevzamete ob naslednjih urah: ob 12. 00, 12. 50, 13. 40, 14. 30, 15.30 in 16.00.

 

  • Prehrana: Šola bo tudi v tem času nudila malico in kosilo. Prijava in odjava prehrane poteka po ustaljenem redu (v kuhinji šole). Učenci trenutno ne potrebujejo ključka.

 

  • Drugo:

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci. 

Učenci naj s seboj prinesejo svoje šolske potrebščine, vodo v plastenki, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.

Podrobna pravila in novi režim delovanja šolske organizacije za vaše učence bo objavljen na spletni strani šole.                                                                                                       Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje, zato vas prosimo, da čim bolj upoštevate vsa priporočena navodila.

  • Navodila ob odprtju šole za učence_ od 1. do 9. razreda od_ 22. 2. 2021 dalje  pdf

Veselimo se vašega prihoda!

Dravograd, 18. 2. 2021

Vodstvo šole


ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA