Izjava Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021.

Ravnatelji se od začetka pojava virusa v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti in vloge pri ohranjanju zdravja. Ves čas spremljamo, sprejemamo in udejanjamo navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki nastajajo na podlagi odločitev Vlade Republike Slovenije. Sledimo smernicam in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter poskušamo v svojih okoljih v največji možni meri izvajati ukrepe za zaščito zdravja.

Izredno cenimo prizadevanja zdravstvene stroke, spoštujemo požrtvovalno delo vseh zaposlenih v zdravstvu in smo jim hvaležni za opravljeno. Zato se tudi na šolskem področju po svojih močeh trudimo za obvladovanje in preprečitev širjenja okužb. In to poslanstvo bomo opravljali tudi v prihodnje, saj je naš skupni cilj, da premagamo virus in se povrnemo v običajno življenje. 

Več...

Vir: https://testzriprs.splet.arnes.si/meni4/


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA