V petek, 19. novembra 2021 obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki ga izvajamo že enajsto leto.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:

  • Pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad.
  • Pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji.
  • Pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.
  • Pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.

Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Letošnji slogan je

» ZAJTRK S SADJEM – SUPER DAN »

  • v petek bo prva šolska ura namenjena skupnemu zajtrku učencev, učiteljev v matičnih učilnicah
  • radijska oddaja na temo zajtrka in lokalno pridelane hrane
  • tehniški dan 8. razredov z naslednjimi temami: pomen zajtrka ter sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani

Organizatorka šolske prehrane: Elizabet Negovec Kopmajer


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA