“Quod scribit bis legit,” pravi latinski pregovor. Pomeni, da če nekaj zapišeš, je to kot da bi dvakrat prebral. 

Učenci naše šole so ta teden sodelovali v projektu Teden pisanja z roko 2020, katerega osrednja tema je bila » V naši družini radi pišemo z roko«. Učenci so pisali prijazna in spodbudna sporočila, k pisanju so povabili tudi ostale  družinske člane, učitelje na šoli in učence 1. razredov. Nastali so zanimivi izdelki, nekaj jih je razstavljenih tudi v avli šole.

Tatjana Pšeničnik

Mesec oktober – mesec otroka. V ta namen smo s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve v okviru projekta »Policija za otroke« organizirali lutkovno predstavo Ena, ena, tri – Mali Ojoj. Poučna predstava kako naj se otroci vedejo, ko na njih prežijo raznovrstne nevarnosti. Predvsem, da ko so v stiski pokličejo policijo na številko 113. Po predstavi so učencem 1., 2., 3., 4. in 5. razredov predstavili svoje delo še policisti. Pokazali so jim opremo, pripomočke za delo in službenega psa, ki je učence navdušil.

Na tem mestu bi se radi vsi zahvalili Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd, ki nas je finančno podprla in omogočila izvedbo tega projekta.

Učenci in učiteljice