Učenci 1., 2., in 3. razredov so imeli v sredo, 10.10.2018, tehniški dan z naslovom Kolesarček. Seznanili so se in ponovili kar so vedeli o prometu, prometnih pravilih. Kako dobro jih poznajo,
so pokazali na poligonu in v razredu skozi različne dejavnosti. Zelo spretni so bili v vožnji z avtomobili. Svoje znanje so znali pokazali tudi kot pešci. 
Tako so skozi igro pokazali, da o prometu že veliko vedo.
Izvedbo programa Kolesarček je omogočila Občina Dravograd.
Učiteljice 1. VIO