Predsednica Sveta zavoda:

Franja ŠMON DREVENŠEK

Namestnik predsednice:

Aleš HORVATIČ (predstavnik staršev)

Predstavniki Občine Dravograd:

Vlasta ROTOVNIK, Marko GOMBOC, Ivan KOTNIK

Predstavniki staršev:

Aleš HORVATIČ, Nevenka BREZOVNIK,

Saša KRENK

Predstavniki zaposlenih:

Franja ŠMON DREVENŠEK, Mateja KOVŠE,

Helena UDUČ PEPEVNIK , Aleksander ČEDE,

Elizabet NEGOVEC KOPMAJER

Svet je bil konstituiran na seji Sveta zavoda, dne 29. 01. 2018.

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA