Predsednica Sveta zavoda:

Franja ŠMON DREVENŠEK

Namestnik predsednice:

Elizabet NEGOVEC KOPMAJER

Predstavniki Občine Dravograd:

Vlasta ROTOVNIK, Marko GOMBOC, Ivan KOTNIK

Predstavniki staršev:

Lilijana GOLOGRANC PAVLIČ - predsednica Sveta staršev,

Boštjan ČEH, Saša PŠENIČNIK

Predstavniki zaposlenih:

Franja ŠMON DREVENŠEK, Renata ŠUMAH,

Helena UDUČ PEPEVNIK , Aleksander ČEDE,

Elizabet NEGOVEC KOPMAJER

Svet je bil konstituiran na seji Sveta zavoda, dne 14. 08. 2018.

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA