Predsednica Sveta zavoda:

mag. Irena JESENIČNIK

Namestnik predsednice:

Aleš HORVATIČ (predstavnik staršev)

Predstavniki Občine Dravograd:

Vlasta ROTOVNIK, Marko GOMBOC in Ivan KOTNIK

Predstavniki staršev:

Aleš HORVATIČ, Nevenka BREZOVNIK,

Saša KRENK

Predstavniki zaposlenih:

mag. Irena JESENIČNIK, Nevenka GLASENČNIK,

Mateja KOVŠE, Simona JERČIČ PŠENIČNIK,

Helena PEPEVNIK

Svet je bil konstituiran na seji Sveta zavoda, dne 28. 9. 2016.

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA