KUHAR /-ICE
Aleksander Čede
Sonja Nenadič
Fanika Karničnik
Darja Praznik
Marija Goljat - PŠ Črneče
Ljudmila Kraker - PŠ Libeliče
Cvetka Polenik - PŠ Ojstrica

Anica Čas - PŠ Trbonje

HIŠNIKI
Mihael Pečovnik
Matej Kreuh

SNAŽILKE
Karmen Božič
Simona Breznik
Danica Ditinger
Nevenka Ljubanič
Milenka Matajdl
Marija Smonkar
Suzana Štaleker
Marina Tatić
Irena Verdnik
Marija Goljat - PŠ Črneče
Ljudmila Kraker - PŠ Libeliče
Cvetka Polenik - PŠ Ojstrica
Maja Razgoršek
Marija Sušec