Mladostniki imajo pogosto občutek, da so težave, s katerimi se soočajo, značilne samo zanje in da se morajo znati sami soočiti z njimi. V takšnih trenutkih je ključna socialna opora in poučenost o izražanju čustev.
Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je duševno zdravje neločljivo povezano z zdravjem, s tem pa s kvaliteto posameznikovega življenja. V obdobju odraščanja mladostniki razvijajo vedenjske vzorce in sprejemajo življenjske odločitve, ki vplivajo tako na njihovo trenutno zdravje kot tudi na zdravje v prihodnosti. Ob skrbi za njihovo telesno zdravje zato starši ne smemo pozabiti tudi na duševno zdravje.
 
V povezavi prilagamo zloženko s telefonskimi številkami za pomoč v stiski. 
 

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA