Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

6. razred:

  • slovenščina – 5. 5. 2020
  • matematika – 7. 5. 2020
  • tuj jezik – angleščina – 11. 5. 2020

9. razred:

  • slovenščina – 5. 5. 2020
  • matematika – 7. 5. 2020
  • 3. predmet: zgodovina – 11. 5. 2020

V tem šolskem letu želimo vsem skupaj veliko znanja in uspehov.

SVETOVALNA SLUŽBA

dr. Vasja Žibret, univ. dipl. psih.

                                                                                                                RAVNATELJICA

                                                                                                                   Danijela Ledinek

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA