V mesecu oktobru smo na šoli začeli izvajati projekt SŠS - dodatno razdeljevanje sadja in zelenjave.

Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili vsako sredo v mesecu (1x na teden):

 • v jedilnici za učence od 6. do 9. razreda od 11. do 13. ure.
 • v 1. nadstropju v posebnem kotičku za 4. in 5. razrede od 11. do 13. ure
 • za učence od 1. do 3. razreda v pritličju v posebnem kotičku od 9. do 11. ure

 1. NAMEN IN OPERATIVNI CILJI, ki jih želimo doseči pri vključitvi v shemo šolskega sadja:

 • Lokalna nabava oz uživanje lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave
 • Izobraževanje / ozaveščanje o sadju in zelenjavi ter njegovem pomenu za zdravje
 • Spodbujanje, motivacija in večji vnos sadja in zelenjave za izboljšanje prehranskih navad učencev
 • Spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja
 • Higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo
 • Vsakodnevno uživanje zdravih obrokov z vključitvijo sadja in zelenjave
 • Preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni

2. IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše:

 • Predavanja učencem o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju in zelenjavi (sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki)
 • Vključitev ozaveščanja o pomenu uživanja sadja in zelenjave v učne ure in medpredmetne povezave
 • Priprava delavnic na temo priprave jedi iz sadja inzelenjave
 • Izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja in zelenjave
 • Vključitev vsebin sadja in zelenjave v koncept medpredmetne povezave (biologija, gospodinjstvo, likovni pouk, slovenski jezik, tuji jezik…) in razredne ure
 • Naravoslovni dan na temo zdrave prehrane
 • Ogled kmetij, nasadov, skrb za šolski vrt
 • Opremljanje jedilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja in zelenjave

3. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše (sodelovanje z lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi ustanovami):

 • Predstavitev projekta SŠS (npr. učiteljem, staršem)
 • Delavnice na temo sadja in zelenjave
 • Degustacija sadja in različnih sadnih oz. zelenjavnih jedi (povezava z gospodinjskim poukom, lokalno skupnostjo)
 • Informiranje o aktivnostih šole na spletni strani šole ter na vidnih mestih
 • Šolski vrt
 • Ogledi kmetij

1.    


ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA