V mesecu oktobru smo na šoli začeli izvajati projekt SŠS - dodatno razdeljevanje sadja in zelenjave.

Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili vsako sredo v mesecu (1x na teden):

 • v jedilnici za učence od 6. do 9. razreda od 11. do 13. ure.
 • v 1. nadstropju v posebnem kotičku za 4. in 5. razrede od 11. do 13. ure
 • za učence od 1. do 3. razreda v pritličju v posebnem kotičku od 9. do 11. ure

 1. NAMEN IN OPERATIVNI CILJI, ki jih želimo doseči pri vključitvi v shemo šolskega sadja:

 • Lokalna nabava oz uživanje lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave
 • Izobraževanje / ozaveščanje o sadju in zelenjavi ter njegovem pomenu za zdravje
 • Spodbujanje, motivacija in večji vnos sadja in zelenjave za izboljšanje prehranskih navad učencev
 • Spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja
 • Higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo
 • Vsakodnevno uživanje zdravih obrokov z vključitvijo sadja in zelenjave
 • Preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni

2. IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše:

 • Predavanja učencem o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju in zelenjavi (sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki)
 • Vključitev ozaveščanja o pomenu uživanja sadja in zelenjave v učne ure in medpredmetne povezave
 • Priprava delavnic na temo priprave jedi iz sadja inzelenjave
 • Izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja in zelenjave
 • Vključitev vsebin sadja in zelenjave v koncept medpredmetne povezave (biologija, gospodinjstvo, likovni pouk, slovenski jezik, tuji jezik…) in razredne ure
 • Naravoslovni dan na temo zdrave prehrane
 • Ogled kmetij, nasadov, skrb za šolski vrt
 • Opremljanje jedilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja in zelenjave

3. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše (sodelovanje z lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi ustanovami):

 • Predstavitev projekta SŠS (npr. učiteljem, staršem)
 • Delavnice na temo sadja in zelenjave
 • Degustacija sadja in različnih sadnih oz. zelenjavnih jedi (povezava z gospodinjskim poukom, lokalno skupnostjo)
 • Informiranje o aktivnostih šole na spletni strani šole ter na vidnih mestih
 • Šolski vrt
 • Ogledi kmetij

1.    


ŠOLA NA DALJAVO

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA