V četrtek, 5. 6. 2014 so imeli učenci 8. razredov tehnični dan na temo SADJE IN ZELENJAVA V VSAKODNEVNI PREHRANI ter POMEN ZAJTRKA.

Razdeljeni so bili v štiri skupine: novinarsko-raziskovalna, matematična, gospodinjska in likovna skupina.

Vsi osmošolci pa so na začetku dneva izpolnili tudi dve anketi o uživanju sadja, zelenjave in zajtrka.

Učencem in mentorjem skupin (Marijana Pšeničnik, Sabina Smolar, Igor Vitrih) se zahvaljujem za uspešno izveden tehnični dan.

Vodja dneva Elizabet Negovec Kopmajer

DELO SKUPIN

  • Učenci novinarsko-raziskovalne skupine so iz literature in spleta zbrali podatke o različnih vrstah sadja in zelenjave. naredili so plakate, sestavili križanke in zapisali različne pregovore. Tri učenke pa so zbrale podatke o tem kaj delajo druge skupine.
  • V matematični skupini so učenci analizirali ankete. Zbrane podatke o uživanju sadja, zelenjave in zajtrka prikazali v obliki grafov in tabel.
  • V gospodinjski delavnici so dekleta in fantje za učence ostalih skupin pripravili zelenjavne in sadne napitke.
  • Učenci likovne skupine so iz kolaž papirja izdelovali slike na temo sadja in zelenjave. Narisali so skice, na le-te pa so prilepili koščke kolaža.

ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA