V petek, 20. 6. 2014, je bila svečana otvoritev učnega sadovnjaka, ki ga je uredilo sadjarsko društvo. Pri delu pomagajo tudi naši učenci, ki z delom v sadovnjaku uresničujejo vizijo naše šole: Ne učimo se za šolo, temveč za življenje. Ga. županja Marijana Cigala je svečano posadila jablano stare avtohtone sorte grafenstein. Učenka Tina Verhnjak je zaigrala na flavto, Domen Rek pa na diatonično harmoniko.

 

                                                                                                              Marjeta Podgoršek Rek, ravnateljica šole