pogum

V petek 10.5.2019 je na osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd, v okviru projekta Pogum, potekala menjava sadik POGUMNO NA »ZELEMENJAVO«. Učenci so lahko tako predstavili svoj trud in znanje, ki so ga pridobili skozi tekoče šolsko leto. Po razredih so spoznavali različne vrtnine, jih sejali in zanje tudi skrbeli.

Učitelji smo jih pri tem spodbujali in jim omogočili, da smo učne ure speljali malo drugače in jih tako podkrepili z znanjem Ekonomije samooskrbe. Vse izkušnje bodo sedaj zbrali v knjižici »Od semena do semena«. Na samem dogodku smo tudi predstavili skice in 3D modele učilnice na prostem, katero nameravamo skupaj in s pomočjo zunanjih partnerjev v naslednjem šolskem letu postaviti. Na tržnici sta se nam s svojimi sadikami in znanjem pridružili društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda in Koroški medgeneracijski center. Uspešno speljan dogodek je dokaz, da smo skozi vse leto pridno krepili različne veščine in kompetence (izkustveno učenje, sodelovanje, kreativnost,…) podjetnosti.

 

Pripravil: Blaž Mlinšek