Ker želimo lepo in urejeno šolo, smo se na šoli odločili, da jo bomo takšno naredili skupaj z učenci in dijaki Srednje lesarske šole iz Slovenj Gradca. V avli bomo naredili nove lesene klopi s kotičkom za dežurnega učenca. Ker bodo učenci sami sodelovali pri ideji in izvedbi, pričakujemo, da bodo na stvari tudi bolj pazili. Učenci bodo spoznavali različne poklice (mizar, tesar, arhitekt) in se tako lažje odločali, kam po končani osnovni šoli, zato bomo v projekt vključili predvsem učence sedmih, osmih in devetih razredov.
Mentor projekta na šoli je učitelj IGOR VITRIH, ki sodeluje z mentorjem s srednje šole, IVOM ŠKODNIKOM, ki sodeluje s študenti arhitekture.
 

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA