Ker želimo lepo in urejeno šolo, smo se na šoli odločili, da jo bomo takšno naredili skupaj z učenci in dijaki Srednje lesarske šole iz Slovenj Gradca. V avli bomo naredili nove lesene klopi s kotičkom za dežurnega učenca. Ker bodo učenci sami sodelovali pri ideji in izvedbi, pričakujemo, da bodo na stvari tudi bolj pazili. Učenci bodo spoznavali različne poklice (mizar, tesar, arhitekt) in se tako lažje odločali, kam po končani osnovni šoli, zato bomo v projekt vključili predvsem učence sedmih, osmih in devetih razredov.
Mentor projekta na šoli je učitelj IGOR VITRIH, ki sodeluje z mentorjem s srednje šole, IVOM ŠKODNIKOM, ki sodeluje s študenti arhitekture.
 

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA