Po dolečenih prebranih knjigah bomo z učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, ustvarjali s pomočjo Ustvarjalnikov, ki smo jih dobili brezplačno.

Mentorica: učiteljica Karmen Rotovnik

ŠOLA NA DALJAVO

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA