altV šolskem letu (2013/2014) smo prvič sodelovali v projektu Planetu Zemlja prijazna šola in bili tudi uspešni, ter prvič pridobili naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Društvo Planet Zemlja je tudi v tem šolskem letu (2017/2018) razpisalo natečaj za pridobitev omenjenega naziva, na katerega smo se prijavili.

 

Planetu Zemlja prijazna šola naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega  in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Naziv, ki smo ga pridobili, želimo tudi ohraniti, za to pa bo potrebno tudi v tem šolskem letu izpolnjevati naslednje pogoje:

Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole:

• šola deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
• šola ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače;
• šola stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalne preskrbe;
• šola si prizadeva pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine (če zavod nima vrta, prideluje na okenskih policah ipd);
• šola k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje svoje varovance;
• šola lastno pridelana zelišča in vrtnine uporablja pri pripravi jedi za svoje varovance;
• šola izvaja ločeno zbiranje odpadkov - starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov...;
• šola izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
• šola spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode...), ter išče načine  racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
• šola uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

Projektni kriterij za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole:

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri dveh razpisanih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju. Kot ustrezno se šteje tudi, če zavod prijavi enega od navedenih projektov, tega pa izvedejo v več skupinah istega zavoda.

V okviru omenjenega natečaja se bomo v šolskem letu 2017/2018 vključili v projekt

•  Eko beri, kjer bodo učenci matične šole v oddelkih OPB, učenci 4. in 5. razredov ter učenci podružničnih šol pod mentorstvom učiteljic, prebirali eko pravljice in ob njih razmišljali ter ustvarjali.

Koordinatorica projekta: Aleksandra Rožič