Predstavniki šolskega sklada od 25. 10. 2017
 
Predsednik: Zoran Miklavc (predstavnik delavcev šole)
Namestnica predsednika: Saša Pšeničnik (predstavnica staršev)

Ostali predstavniki delavcev šole: Lovro Plimon, Aleksandra Rožič in Blanka Vrhovnik
 

Predstavnici staršev: Ines Ilič, Darja Žvikart