V šolskem letu 2017 / 2018 smo začeli z izvajanjem nove ŠOLSKE SHEME – ŠSH, ki obsega šolsko sadje, zelenjavo – ŠSZ in novost šolsko mleko – ŠM kot dodatna brezplačna obroka.

Nacionalna pravna podlaga za ŠSH je Uredba o izvajanju šolske sheme (Ur. List RS št. 26 / 17).

Preberite več: Obvestilo o novi ŠOLSKI SHEMI

Z Zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/416), se s 01.02.2017 širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Preberite več: SPREMEMBA SUBVENCIJ ZA KOSILO S 01.02.2017

Spoštovani.

V kuhinji se vedno pogosteje pojavlja težava, da učenci ne uporabljajo čipov, s katerimi se prijavijo na kosilo. To povzroča veliko težav pri vodenju evidence obrokov, ki je podlaga za pravilni finančni preračun. V kuhinji so učenci do sedaj vedno dobili obrok tudi brez čipa. Zaradi teh težav pa je bila sprejeta odločitev učiteljskega zbora in vodstva šole, da od ponedeljka naprej učenci ne dobijo kosila, če ne bodo imeli čipa.

V primeru, da je učenec čip izgubil, lahko pride v blagajno šole po novega, ki stane 5 evrov.

Da se ne bi zgodilo, da bodo učenci lačni, imamo od ponedeljka naprej na šoli jabolka, ki jih je šola uspela pridobiti brezplačno. Jabolka se bodo delila tudi v času malice.

Lep pozdrav.                                     Marjeta Podgoršek Rek, ravnateljica šole

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA