OBVESTILO O NPZ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

Trg 4. julija 64

2370 Dravograd

Datum: 1. 9. 2022

OBVESTILO O NPZ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 ZA STARŠE IN UČENCE 6. IN 9. RAZREDOV

Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2022/2023 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

6. razred:

  • slovenščina – 4. 5. 2023
  • matematika – 8. 5. 2023
  • tuj jezik – angleščina – 10. 5. 2023

9. razred:

  • slovenščina – 4. 5. 2023
  • matematika – 8. 5. 2023
  • 3. predmet: fizika – 10. 5. 2023

V tem šolskem letu želimo vsem skupaj veliko znanja in uspehov.

Vodstvo šole

DŠ: 62927892, MATIČNA ŠTEVILKA: 5082889, TRR: UJP SLOVENSKA BISTRICA 01225-6030649972

Tel./faks: 028720-850/028720-862

Elektronski naslov:os.dravograd@guest.arnes.si

O avtorju