NAMENITEV DELA DOHODNINE ŠOLSKEMU SKLADU OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD

Spoštovani starši in zaposleni!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 0,5 % dohodnine nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri. Če se za donacijo ne odločite, gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do največ 0,3 % dohodnine nameni za donacijo šolskemu skladu. Ta del dohodnine lahko namenite tudi naši šoli oziroma šolskemu skladu Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd.

Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem in otrokom, za programe dela z nadarjenimi učenci ter za nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Vljudno vas vabimo, da priložen obrazec izpolnite z vašimi podatki. Obrazec lahko izpolnita oba starša oziroma tudi drugi sorodniki, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu.

V celoti izpolnjen obrazec čimprej pošljite na vam najbližjo izpostavo Finančne uprave. Za večino vam najbližji je Finančni urad Dravograd, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd. Finančni uradi bodo obrazce sprejemali do konca koledarskega leta.

Če vam je lažje, lahko izpolnjen obrazec vrnete razredniku, šola pa bo poskrbela za dostavo le tega na Finančni urad Dravograd.

V imenu celotnega kolektiva osnovne šole se vam zahvaljujemo za izkazano gesto, s katero bomo izboljšali pogoje vašim otrokom- našim učencem.

S prijaznimi pozdravi.
Ravnateljica Danijela Ledinek

O avtorju