V četrtek, 3. 6. 2021, smo s šestošolci izvedli naravoslovni dan na temo ekosistemi v okolici šole. Polovica učencev je pridno urejala šolski vrt, z drugo polovico pa smo se odpravili proti Črnečam in na poti opazovali različne ekosisteme. Razmišljali smo o pomenu biotske raznovrstnosti in vplivu človeka na biološko ravnovesje v ekosistemih. Posebno pozornost smo posvetili Dravograjskemu jezeru in pomenu evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, v katerega je to območje vključeno. Opazovali smo lahko številne rastline in živali, nekatere pa smo si lahko pobližje ogledali samo na predstavitvenih tablah (dvoživke, kače, ptice, bobra). Preživeli smo prijetno dopoldne. Nekaj utrinkov je učenec Vidvan Isak ujel na sodoben način…

Pripravili in zapisali: Vida Jaušovec in Danica Grušovnik

 

nr jun21 1

nr jun21 1

nr jun21 1

nr jun21 1


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA