Spoštovani starši, dragi učenci.

cv                                                                                             

V skupnem imenu NIJZ in ministrstva ter OŠ Neznanih talcev Dravograd, prosimo vse starše, da šoli sporočite vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19.

Le na ta način lahko šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe z omejevanjem nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Starše prosimo, da ob prihodu k šoli ter odhodu dosledno nosite zaščitne maske.

Vse zaposlene in starše prosimo, da tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.

Opozorilo velja tudi za vse  učence/ke, ki se pred šolami zbirajo v skupinah (npr. pri vstopu v šolo, pri čakanju na prevoz...). Učenci/ke naj v takih primerih nosijo zaščitne maske in upoštevajo medosebno preventivno varnostno razdaljo.

Zahvaljujemo se vsem vam za skrbno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh priporočil.

Vodstvo šole Neznanih talcev Dravograd


ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA