edj

V petek 24. 9. 2021 je na šoli in vseh podružnicah potekal dan dejavnosti na temo Evropski dan jezikov – European day of languages.

To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje tujih jezikov.

Na pobudo Sveta Evrope od 2001 vsako leto praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov.

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so:

- dvigniti zavest o pomembnosti učenja jezikov z namenom spodbujanja raznojezičnosti in  medkulturnega razumevanja,

- zavzemati se za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi ter

- spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

V strokovnem aktivu tujih jezikov smo se odločili, da tudi na naši šoli obeležimo ta dan na poseben način. Pripravili smo navodila s smernicami, nato pa je vsak razred raziskoval in ustvarjal po svoje.

Učenci so pod mentorstvom razrednikov in so-razrednikov ustvarjali. Najprej so se pogovorili o pomenu učenja in znanja jezikov ter jezikovni in kulturni raznolikosti v Evropi, nato pa spoznavali posamezne države z različnih zornih kotov. Nekateri so preučevali kulturo, športe, kulinariko, znanstvenike, drugi znamenitosti, rastlinski in živalski svet Evrope, pesmi, plese in še kaj.

Vsi so na prijeten način spoznali in se naučili nekaj novega. Nastali so različni izdelki, ki si jih lahko ogledate v prilogi. 

 

Zapisala: Helena Gostenčnik, učiteljica angleščine in geografije


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA