KUHAR /-ICE
Aleksander Čede
Sonja Nenadič
Fanika Karničnik
Darja Praznik
Marija Goljat - PŠ Črneče
Ljudmila Kraker - PŠ Libeliče
Maja Razgoršek - PŠ Ojstrica

Anica Čas - PŠ Trbonje

HIŠNIKI
Mihael Pečovnik
Matej Kreuh

SNAŽILKE
Karmen Božič
Danica Ditinger
Milenka Matajdl
Marija Smonkar
Suzana Štaleker
Marina Tatić
Marija Goljat - PŠ Črneče
Ljudmila Kraker - PŠ Libeliče
Maja Razgoršek - PŠ Ojstrica
Maja Razgoršek
Marija Sušec