Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov

obveščamo vas, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica vam v vpogled (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

Za učence 6. in 9. razredov je opravljanje NPZ obvezno, vključuje pa preverjanje znanja iz treh predmetov:

6. razred:

  • slovenščina – 5. 5. 2020
  • matematika – 7. 5. 2020
  • tuj jezik – angleščina – 11. 5. 2020

9. razred:

  • slovenščina – 5. 5. 2020
  • matematika – 7. 5. 2020
  • 3. predmet: zgodovina – 11. 5. 2020

V tem šolskem letu želimo vsem skupaj veliko znanja in uspehov.

SVETOVALNA SLUŽBA

dr. Vasja Žibret, univ. dipl. psih.

                                                                                                                RAVNATELJICA

                                                                                                                   Danijela Ledinek


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA