Na osnovi sklepa ministrstva o nemotenem opravljanju VIZ dela v OŠ se nacionalno preverjanje znanja (NPZ) učencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA