Na osnovi sklepa ministrstva o nemotenem opravljanju VIZ dela v OŠ se nacionalno preverjanje znanja (NPZ) uńćencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.