plonkecZa večino učencev se bliža čas ocenjevanja na daljavo. V ta namen sem vam pripravila "Plonkec" za pomoč pri učenju in pripravi na preverjanje oz. ocenjevanje znanja na daljavo. Mogoče vam pride prav. Uporabite.

»PLONKEC« ZA POMOČ PRI UČENJU IN PRIPRAVI NA PREVERJANJE OZ. OCENJEVANJE NA DALJAVO IZDELALA:
Tadeja Grubelnik, univ. dipl. socialna pedagoginja