V šolskem letu 2010/2011 je po slovenskih osnovnih šolah potekal Eko projekt. Nosilec projekta je bil Skupina holding Slovenske elektrarne z revijo Modri Jan. Prijavljeni razredi osnovnih šol so lahko izbrali in izvedli eno od dvajsetih predlaganih Eko nalog.

Na Podružnični šoli Črneče, pod mentorstvom učiteljice Maje Medved Kajzer, so sodelovali učenci od 1. do 4. razreda. Izbrali smo si Eko nalogo Posadimo drevo. Celoten projekt je potekal celo šolsko leto in smo ga izvajali tudi v okviru učnega načrta pri različnih učnih predmetih. Bistvo projekta je bilo uzavestiti varovanje okolja ter okrepiti zavedanje čistega in zdravega okolja za človeka in vse živo na Zemlji. Z Eko nalogo so učenci razumeli kako lahko sami prispevajo k skrbi za naše okolje, da bo lepo, urejeno, čisto in zdravo za nas danes in prihodnje rodove. S svojo prizadevnostjo so se učili na lastnih izkušnjah, saj so se jim ponujale možnosti raziskovanja, ustvarjanja, prostovoljstva in podoživljanje življenjskih izkušenj. Z novimi izzivi so dobili bogato popotnico za življenje. Nikakor jim ne sme biti vseeno, kakšen bo jutrišnji dan in prav je, da jih vodimo po pravi poti!

Po tehtnem razmisleku z gozdarjem, g. Andrejem Ferlincem, smo se odločili da v šolski okoliš posadimo drevo češnjo. Izbrali smo primeren prostor in se veselo lotili dela. Najprej smo s taborniki spoznavali gozd in njegovo bogastvo, z mizarjem natančneje spoznavali les in njegovo uporabnost, z gozdarjem spoznavali njegov poklic in njegovo pomembno vlogo, nato pa seveda še posadili kar dva drevesa (češnji), z lovcem pa smo se spomnili vseh živali ki jih najdemo v gozdu in vlogo ki jo imajo v svojem življenju. Potepali smo se tudi ob reki Dravi, kjer smo občudovali mojstrovine bobra ter opazovali živali, ki žive na njej. Pri pouku smo likovno ustvarjali z različnimi materiali in v različnih tehnikah, sami sestavljali in reševali matematične naloge na temo varovanja okolja, pisali zgodbice in pravljice na temo drevo, gozd, se podali v svet domišljije in ustvarili stripe, kako naj bi češnja prišla v našo deželo, izdelali veliko drevo pravljic, se naučili posaditi sadiko drevesa, spoznavali in iz odpadne embalaže ustvarjali živali, ki domujejo na drevesu ali pa jim nudi le zatočišče in hrano, plesali in peli ljudske pesmi, si izmišljali svoja besedila na znane ljudske melodije ter zraven zaplesali, pozimi iz snega zgradili Snežka stražarja, ki je varoval naši češnji, spoznavali zdravilnost delov drevesa češnje in njenih sadežev, z mizarjem izdelali ptičji hišici in jih postavili k mladim češnjam, spoznali pomembno vlogo čebele pri opraševanju, se podili z vetrom in razgibavali na svežem zraku, in še mnogo zabavnih in poučnih stvari.

Svoje delo smo strnili v naši knjigi ter za konec pripravili še razstavo v Razstavnih prostorih info točke v Dravogradu.

Maja Medved Kajzer, učiteljica na PŠ Črneče in mentorica Eko projekta


VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA