lngDevetošolci so se še v zadnjih tednih svojega izobraževanja na OŠ Neznanih talcev udeležili tudi dveh državnih tekmovanj na tujejezičnem področju. Državni tekmovanji iz znanja nemškega in angleškega jezika sta letos prvič potekali v spletni obliki na naši šoli. Učenci so morali na obeh jezikovnih področjih za državno tekmovanje prebrati kar obsežni literarni predlogi v nemškem oz. angleškem jeziku, zato so si osvojene nagrade še kako prislužili.

Na tekmovanju iz znanja NEMŠKEGA jezika je kar 8 učencev in učenk osvojilo bronasto priznanje, 9 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. Učenka Ana Mozgan (9. b) je na državnem tekmovanju ob strogem kriteriju (nad 75%) dosegla srebrno priznanje, učenec Alex Lassnig Špalir (9. a) pa ZLATO priznanje in 5. mesto v Sloveniji.

Na tekmovanju iz znanja ANGLEŠKEGA jezika je prav tako 8 učencev in učenk osvojilo bronasto priznanje, 3 so bili uvrščeni na državno tekmovanje in vsi dosegli odlične rezultate: učenki Živa Repnik (9. a) in Danaja Grebenc (9. b) sta osvojili srebrno priznanje, učenec Tilen Kralj (9. b) pa ZLATO priznanje.

Vsem za dosežen uspeh iskreno čestitamo.

Mentorica Silvija Ravnikar

V petek, 18. 6. 2021, smo učenci in učiteljice PŠ Črneče imeli zaključni izlet. Obiskali smo kmetijo Klančnik

Gospod Marko Kogelnik nas je z vlakcem odpeljal na ogled lovske sobe. Ko smo se vrnili na kmetijo, smo si ogledali še njihov zelo lepo urejen muzej.
Našo lakoto in žejo smo pogasili z njihovimi domačimi dobrotami ( ržen kruh, salame, jabolčni sok, sadni jogurt). 
Iskrena hvala vsem na kmetiji Klančnik za gostoljubnost.
Preživeli smo čudovit dan.
Učiteljica Karmen Rotovnik

V četrtek, 3. 6. 2021, smo s šestošolci izvedli naravoslovni dan na temo ekosistemi v okolici šole. Polovica učencev je pridno urejala šolski vrt, z drugo polovico pa smo se odpravili proti Črnečam in na poti opazovali različne ekosisteme. Razmišljali smo o pomenu biotske raznovrstnosti in vplivu človeka na biološko ravnovesje v ekosistemih. Posebno pozornost smo posvetili Dravograjskemu jezeru in pomenu evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, v katerega je to območje vključeno. Opazovali smo lahko številne rastline in živali, nekatere pa smo si lahko pobližje ogledali samo na predstavitvenih tablah (dvoživke, kače, ptice, bobra). Preživeli smo prijetno dopoldne. Nekaj utrinkov je učenec Vidvan Isak ujel na sodoben način…

Pripravili in zapisali: Vida Jaušovec in Danica Grušovnik

Preberite več: Naravoslovni dan

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA