V šolskem letu 2017/2018 se bo nadaljevala večina dejavnosti iz preteklih šolskih let, prizadevali pa si bomo tudi za uvajanje novih oblik motiviranja za branje. Nekatere dejavnosti se prepletajo z drugimi projekti, ki pa so prav tako namenjeni motivaciji za branje, zato jih uvrščamo k šolskemu projektu Berem jaz, bereš ti, beremo mi vsi.

Načrtovane aktivnosti so:                                                                                    

 • priprava oddaj po šolskem ozvočenju o vrednotah, ki mu bodo sledili pogovori o temi pri šolski uri po urniku (pripravijo učiteljice SLJ, pogovor vodijo učitelji glede na urnik);
 • vsak mesec bodo vsi učenci na šoli po mesečnem razporedu brali 10 minut pri pouku;
 • dolgo branje oziroma branje v nadaljevanjih;
 • branje slikanic iz bralnega nahrbtnika (učenci v 1. VIO - od 1. do 3. razreda,  PŠ Črneče, Libeliče, Ojstrica in Trbonje);
 • starejši učenci berejo mlajšim učencem;
 • bralne vrvice v razredih;
 • branje pravljic (1. razred);
 • razredna knjižnica oziroma bralni kotički v razredih;
 • nacionalni projekt »Rastem s knjigo« 2017/2018 v sodelovanju s Knjižnico Dravograd – vsak sedmošolec dobi mladinski roman Mihe Mazzinija z naslovom Zvezde vabijo;
 • projekt Naša mala knjižnica (od 1. do 3. razreda, 5. razred, PŠ Črneče);
 • Beri EKO;
 • knjižnična uganka meseca;
 • projekt Zlata bralka/zlati bralec 2017/2018 - zlati bralci bodo sodelovali pri projektu Knjižne mišice (v sodelovanju s Knjižnico Dravograd na temo Najstniki spoznavajo koroške knjižnice) in se udeležili srečanja koroških zlatih bralcev, ki bo  aprila 2018 na Prevaljah.

                                                                                           Učiteljice slovenščine in knjižničarka

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA