V šolskem letu 2017/2018 se bo nadaljevala večina dejavnosti iz preteklih šolskih let, prizadevali pa si bomo tudi za uvajanje novih oblik motiviranja za branje. Nekatere dejavnosti se prepletajo z drugimi projekti, ki pa so prav tako namenjeni motivaciji za branje, zato jih uvrščamo k šolskemu projektu Berem jaz, bereš ti, beremo mi vsi.

Načrtovane aktivnosti so:                                                                                    

 • priprava oddaj po šolskem ozvočenju o vrednotah, ki mu bodo sledili pogovori o temi pri šolski uri po urniku (pripravijo učiteljice SLJ, pogovor vodijo učitelji glede na urnik);
 • vsak mesec bodo vsi učenci na šoli po mesečnem razporedu brali 10 minut pri pouku;
 • dolgo branje oziroma branje v nadaljevanjih;
 • branje slikanic iz bralnega nahrbtnika (učenci v 1. VIO - od 1. do 3. razreda,  PŠ Črneče, Libeliče, Ojstrica in Trbonje);
 • starejši učenci berejo mlajšim učencem;
 • bralne vrvice v razredih;
 • branje pravljic (1. razred);
 • razredna knjižnica oziroma bralni kotički v razredih;
 • nacionalni projekt »Rastem s knjigo« 2017/2018 v sodelovanju s Knjižnico Dravograd – vsak sedmošolec dobi mladinski roman Mihe Mazzinija z naslovom Zvezde vabijo;
 • projekt Naša mala knjižnica (od 1. do 3. razreda, 5. razred, PŠ Črneče);
 • Beri EKO;
 • knjižnična uganka meseca;
 • projekt Zlata bralka/zlati bralec 2017/2018 - zlati bralci bodo sodelovali pri projektu Knjižne mišice (v sodelovanju s Knjižnico Dravograd na temo Najstniki spoznavajo koroške knjižnice) in se udeležili srečanja koroških zlatih bralcev, ki bo  aprila 2018 na Prevaljah.

                                                                                           Učiteljice slovenščine in knjižničarka

ŠOLA NA DALJAVO

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

TOM TELEFON

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA