Fit Slovenija je mednarodni program za otroke, v katerem se bodo ukvarjali z zanimivimi športnimi oz. vadbenimi aktivnostmi.

Fit vadbeni programi so namreč privlačni in univerzalno dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, starost, socialni položaj in veroizpoved. Odlikujejo jih energične, vznemirljive in zabavne gibalne/športne aktivnosti, katerih moto je vrniti zabavo in igro v športno vzgojo otrok, ter s tem gibanje in šport otrokom predstaviti kot potrebo. Športne igre vključujejo rekvizite kot so kolebnice, milni mehurčki, različne žoge, časopisni papir, stoli, mize, …

Otroci naj bi skozi igro izboljšali svoje motorične, fizične, psihofizične in gibalne sposobnosti in se razvili v zdrave samostojne in pozitivno naravnane osebnosti.

Na OŠ Neznanih talcev smo posebej ponosni tudi na veliko podporo, ki smo jo dobili s strani donatorjev (Zavarovalnica Triglav, Primafoto in drugi), s pomočjo katerih bomo lahko izvedli kar nekaj dejavnosti. Nekaj sredstev smo za ta projekt namenili tudi iz šolskega sklada.

V šolskem letu 2017/2018 bomo v okviru projekta izvedli naslednje dejavnosti:

 -  Fit hidracija: na šoli smo nabavili 600 plastenk in jih razdelili med učence. Poudarili smo pomen pitja vode in jih na tak način spodbudili k rednemu pitju in hidraciji. Učenci imajo plastenke z vodo na voljo ves čas pouka.

Fit jutranja vadba: Z učenci imamo vsako jutro pred poukom 5-minutno jutranjo vadbo. Z njo želimo povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti učencev in jih spodbuditi k redni gibalni aktivnosti.

-   Fit plesne urice bodo potekale po naslednjem razporedu:

- v četrtek, ob 7.30:  za učence od 5. do 9. razreda;

- v petek, ob 7.30 za učence od 1. do 4. razreda;

- v torek, ob 7.30 na PŠ Črneče;

- v sredo, 7.30 na PŠ Libeliče.

-   Fit izobraževanja za učitelje

 Fit badminton

 

Koledar pomembnih vsebin in datumov:

 

EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA -  22. 9. 2017

Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Učence želimo spodbuditi za hojo. V času podaljšanega bivanja bodo za učence pripravljeni igralni prometni kotički (igre z baloni, avtomobilčki, športne aktivnosti). Cel teden po potekal projekt PEŠBUS. Učenci bodo prihajali z določenih postaj v šolo s spremljevalci.

 

SVETOVNI DAN HOJE - 15. 10. 2017

V okviru projektov Fit4Kid in Zdrav življenjski slog bo za učence organiziran pohod.

Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Osveščanje o hoji kot najbolj zdravem načinu gibanja.

 

FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE - 20. 1. 2018

Učenci bodo ugotavljali, kaj vse lahko počnejo namesto gledanja televizije, telefoniranja, pisanja elektronskih sporočil  in uporabe računalnika.

 

V okviru dneva brez multimedije bodo za učence organizirane delavnice:

 • delavnica s profesorji FIZ Gimnazije Ravne - nadarjeni učenci 8. in 9. razreda,
 • delavnica s profesorji Lesarske šole Slovenj Gradec - Izdelek iz lesa - skupina Obdelava gradiv - les in posamezni učenci 9. razreda.

 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA - 7. 4. 2018

Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega. Pomen hoje za zdravje.

 

Pridobitev za učence:

 • pozitiven odnos do redne gibalno-športne aktivnosti
 • razvijajo timsko sodelovanje, pozitivna čustva in uspeh
 • usvajajo segmente različnih športnih zvrsti
 • razvijajo motorične in kognitivne sposobnosti
 • razvijajo zavedanje, da je gibanje potreba in ne obveza

 

Pridobitev za učitelje:

 • nove vsebine na področju gibalno-športnih aktivnosti
 • izvajanje kakovostnih ur športne vzgoje
 • novi didaktični materiali in izbor športnih pripomočkov
 • vključevanje strategij za smiselno učenje
 • različna izobraževanja in dodatna znanja

 

Koordinatorji: BARBARA KOTNIK, LOVRO PLIMON, TADEJA GRUBELNIK

Vodja projekta: MARTINA KOVAČ

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA