Razvoj komunikacijsko-informacijskih tehnologij je prinesel nove možnosti za učenje. V okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 bomo smiselno uvajali te tehnologije  v proces poučevanja in učenja.  S pomočjo uvajanja tablic pri pouku bomo poskušali  dvigniti možnosti učenja kjer koli in kadar koli. Pri tem bomo krepili medsebojno sodelovanje, kritično mišljenje, …

 

                                                                              Koordinatorica projekta: NINA MOZGAN

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA