Pismenost je sposobnost branja, pisanja – tvorjenja besedil, je zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil …

Kriteriji pismenosti variirajo od družbe do družbe, podarjena je zlasti recepcijska zmožnost, to sta branje in razumevanje, manj pa TVORJENJE besedil.

Učiteljice slovenščine in učiteljice razrednega pouka ugotavljamo, da je pismenost otrok iz leta v leto slabša. Njihovi pisni izdelki so zelo skopi, površni, v njih je preveč napak.

Ravno zaradi tega smo se odločile za projekt IZBOLJŠAJMO PISMENOST.

Učenci morajo vsak teden v poseben zvezek doma zapisati določeno število prostih ali vodenih zapisov (npr. dnevniški zapisi, kaj so se v določenem okvirnem času naučili v šoli, nadaljevanja zgodb, vaje v ustvarjalnem in poustvarjalnem pisanju …) Zvezke oddajo na določen dan v tednu (četrtek). Učiteljice vse zvezke pogledamo, po določenem ključu pa tudi popravimo in zapišemo mnenje o zapisih.

Zaradi pomembnosti sodelovanja po vertikali smo vključene učiteljice od petega do devetega razreda (L. Roglšek, M. Nachbar, I. Kašman, M. Pšeničnik, D. Lesnik)

Cilji projekta:

Glavni cilj je izboljšanje pismenosti, boljše pisno in ustno izražanje, večja domiselnost pri oblikovanju besedil.

Cilj je tudi izboljšanje grafomotorike (lepopis, pisanje z nalivniki).

Pričakujemo tudi boljše rezultate pri tvorbnih nalogah na NPZ.

                                                                                                            Darja Lesnik, vodja aktiva slovenistk

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA