ŠOLSKA SHEMA - ŠS

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike  in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja ŠS je šolsko leto 2017/ 2018.

V šolski shemi se otrokom v zavodih za vzgojo in izobraževanje razdeljuje dodaten brezplačen obrok sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov. Strategija ŠS je napisana v skladu z EU zakonodajo.

ŠOLSKA SHEMA je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025

V šolskem letu 2018/ 2019 učencem ponujamo ŠOLSKO SADJE, ZELENJAVO - ŠSZ in

ŠOLSKO MLEKO - ŠM kot dodatna brezplačna obroka.

 

Preberite več: O PROJEKTU

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA