ŠOLSKA SHEMA - ŠS

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike  in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja ŠS je šolsko leto 2017/ 2018.

V šolski shemi se otrokom v zavodih za vzgojo in izobraževanje razdeljuje dodaten brezplačen obrok sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov. Strategija ŠS je napisana v skladu z EU zakonodajo.

ŠOLSKA SHEMA je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025

V šolskem letu 2018/ 2019 učencem ponujamo ŠOLSKO SADJE, ZELENJAVO - ŠSZ in

ŠOLSKO MLEKO - ŠM kot dodatna brezplačna obroka.

 

 

NAČRT IZVEDBE ŠOLSKE SHEME V ŠOLSKEM LETU 2018/ 2019

 

1. Kako pogosto bomo SADJE, ZELENJAVO, MLEKO IN MLEČNE PROIZVODE PONUDILI UČENCEM

 ŠOLSKO MLEKO - vsak torek zjutraj pred 1. šolsko uro (7. 50 - 8. 20) v  jedilnici šole in v kotičku 1. VIO

ŠOLSKO SADJE, ZELENJAVA - vsak četrtek po 3. šolski uri:

 • za učence od 1. do 3. razreda v kotičku ŠSZ 1. VIO
 • za učence 4. in 5. razreda v kotičku ŠSZ v 1. nadstropju
 • za učence od 6. do 9. razreda v jedilnici šole

2. NAMEN IN OPERATIVNI CILJI, ki jih želimo doseči pri vključitvi v ŠOLSKO SHEMO 

 • Lokalna nabava oz uživanje lokalno pridelanih vrst sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov.
 • Zagotavljanje uravnotežene prehrane otrok in mladostnikov.
 • Ustrezni dnevni vnos sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov.
 • Spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 • Ozaveščanje otrok in mladostnikov o zdravih prehranjevalnih navadah, o uživanju zdravih obrokov.
 • Informiranje o ekološkem kmetijstvu, pomenu lokalno pridelane hrane in o postopkih pridelave in predelave živil predvsem sadja, zelenjave, mleka.
 • Preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni tudi z vidika telesne dejavnosti.

3. IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše:

 • Predavanja učencem o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju, zelenjavi ter mleku (sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki)
 • Vključitev ozaveščanja o pomenu uživanja sadja, zelenjave ter mleka in proizvodov v učne ure in medpredmetne povezave
 • Priprava delavnic, dni dejavnosti na temo sadja, zelenjave, mleka in proizvodov 
 • Izdelava plakatov, panojev, risb ipd.
 • Vključitev vsebin sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov v koncept medpredmetne povezave (biologija, gospodinjstvo, likovni pouk, slovenski jezik, tuji jezik…) in razredne ure
 • Naravoslovni dan na temo zdrave prehrane
 • Ogled kmetij, nasadov, skrb za šolski EKO vrt
 • Opremljanje jedilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja in zelenjave

4. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI za učence, delavce šole in starše (sodelovanje z lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi ustanovami):

 • Predstavitev ŠS(npr. učiteljem, staršem)
 • Delavnice na temo sadja in zelenjave
 • Degustacija sadja in različnih sadnih oz. zelenjavnih jedi, mlečnih jedi in mlečnih proizvodov (povezava z gospodinjskim poukom, lokalno skupnostjo)
 • Informiranje o aktivnostih šole na spletni strani šole ter na vidnih mestih
 • Šolski vrt
 • Ogledi kmetij

Šolska shema Evropske unije

 

 Naša osnovna šola Neznanih talcev Dravograd sodeluje v "šolski shemi" Evropske unije

s finančno podporo Evropske unije

 

  V projektu sodelujejo: vsi učenci, učitelji, vodstvo šole, šolska kuhinja in drugi delavci centralne šole in podružnic. Vodja projekta pa je organizatorka šolske prehrane

 ELIZABET NEGOVEC KOPMAJER.


 

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA