UREJANJE VRTA

Vrt bomo uredili in zasadili z rastlinami, ki so značilne za naše področje oziroma so pomembne pri ohranjanju naravnega ekosistema. Pri tem bomo uporabljali naravna, avtohtona, najraje doma pridelana semena in sadike. Plevele in morebitne »škodljivce« bomo odstranjevali na čim bolj naraven način. Vrt smo v preteklem šolskem letu prenovili in povečali. Nastale so potke za boso hojo, v ribnik smo naselili ribice, postavili uto, zamenjali kompostnik in ga omejili z ograjo. S postavitvijo sedežev smo pridobili »učilnico v naravi«.

  • tukaj si lahko ogledate naš vrt

Mentorice so učiteljice VIDA JAUŠOVEC, ANITA SKUTNIK, DANIJELA KRAUTBERGER in KARMEN ROTOVNIK.