V času dopustov v JULIJU in AVGUSTU so uradne ure:

od 15. 07. 2019 do 26. 07. 2019 od 8:00 do 10:00 ure,

od 29. 07. 2019 do 09. 08. 2019 je šola ZAPRTA,

od 12. 08. 2019 do 27. 08. 2019 od 8:00 do 10:00 ure.

VSTOP V ŠOLO JE SKOZI STRANSKI VHOD!

Hvala za razumevanje!

INFORMACIJE GLEDE NOVEGA ŠOLSKEGA LETA BODO OBJAVLJENE NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI.

 

 Ravnateljica šole:

Danijela LEDINEK 

ODPRIMO TELOVADNICE V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

               hura prosti cas                                     

Športni program je namenjen otrokom od 6. do 15. leta, ki želijo svoj prosti čas med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah.

Športne aktivnosti bodo potekale ob izteku poletnih počitnic od ponedeljka, 26.8. do petka, 30.8.2019 pod mentorstvom učitelja športa, Andraža Rotovnika.

Preberite več: »HURA, PROSTI ČAS«

V skladu s 70. členom Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. junij – 1. julij 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. junij – 9. julij 2019 1. rok učenci 1. – 8. razreda
19. – 30. avgust 2019 2. rok učenci 1. do 9. razreda

Učenec, ki je v 7. oz. v 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenec v 7. oz. v 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.

Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred.

Preberite več: POPRAVNI IZPITI

Srečanje šolskih pevskih zborov v regiji Geopark Karavanke »Mladi glas, sosednja vas«

Pod geslom »Mladi glas, sosednja vas« se bodo v okviru Geofestivala 2019, ki ga izvajajo partnerji DS Geopark Karavanke, RRA Koroška, Zavod RS za varstvo narave in Kulturni dom Pliberk v okviru projekta EUfutuR, pri skupnem petju letos že tretjič srečali šolski pevski zbori iz osmih osnovnih in srednjih šol iz območja Geoparka Karavanke.

Preberite več: GEOFESTIVAL 2019

ODPRIMO TELOVADNICE V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC

                         hura prosti cas                           

Športni program je namenjen otrokom od 6. do 15. leta, ki želijo svoj prosti čas med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah.

Športne aktivnosti bodo potekale v času prvomajskih počitnic med 27.4. - 30.4.2019 in v času poletnih počitnic med 26.8. - 30.8.2019.

V aktivnosti bodo vključene različne športne panoge, ki se bodo odvijale v telovadnici OŠ NT Dravograd po predvidenem urniku:

Preberite več: »HURA, PROSTI ČAS«

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2019

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 1.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 2.DEL

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 3.DEL

ZADNJE SLIKE

SPLETNA VARNOST

PRIJAVA