Select menu item

VIZIJA

Vizija OŠ Neznanih talcev Dravograd je NE UČIMO SE ZA ŠOLO, TEMVEČ ZA ŽIVLJENJE (Seneka). To vizijo smo začrtali učitelji, starši in učenci.
Zdi se nam pomembno, da pripravimo učence na življenje, da se bodo znali spoprijeti s težavami, ki jih prinaša današnji čas, da jih opremimo z znanjem, ki jim bo pomagalo pri reševanju težav, da jih naučimo dobrih, pozitivnih medsebojnih človeških odnosov, da krepimo njihovo pozitivno samopodobo in da jih vzgajamo za dobre sosede, krajane in državljane, ki bodo znali ceniti svojo domovino, v kateri se bodo s svojim delom lahko tudi izkazali. Učimo jih s svojim zgledom in delom.

Pozornost usmerjamo na:

1. Učence, ki se morajo na šoli počutiti dobro in varno. Šola jim nudi znanje, jih vzgaja in jim krepi pozitivno samopodobo. Vsak učenec je individualno bitje in naloga učitelja je, da ga kot takšnega tudi prepozna in mu nudi možnost individualnega razvoja. Učence vzpodbujamo k raziskovanju, inovativnosti, ustvarjalnosti, k vključevanju k interesnim dejavnostim, tekmovanjem na različnih področjih, zdravemu telesnemu razvoju, prostovoljstvu, ekološki naravnanosti, strpnosti in enakosti. Velik poudarek dajemo sodelovanju z lokalnimi društvi, organizacijami in spoznavanju domače okolice.
 

2. Učitelje, ki so ključ do uspeha, zato se nenehno izpopolnjujejo in izobražujejo.
 

3. Starše, ki s svojim sodelovanjem pri vzgojno–izobraževalnem procesu pripomorejo k uspešnosti učenca.
Dobro počutje delavcev in učencev je odvisno od dobrih prostorskih in materialnih pogojev, zato se trudimo, da imamo čisto in lepo šolo z okolico, ki jo urejamo sami in s tem učence navajamo na delo in jim privzgajamo estetski čut. Vlagamo v opremljenost šole z najmodernejšimi tehnološkimi novostmi.
 

Želimo, da se na šoli vsi počutimo dobro in vsak dan znova radi odhajamo v šolo po znanje ali v službo.

 

Dostopnost