Select menu item

PŠ OJSTRICA

Podružnična šola Ojstrica,
Ojstrica 27,
2370 Dravograd.
Tel.: 02 87 10 513
Vodja šole: Valentina Paradiž

Pouk na Ojstrici se je začel za vpisane 103 otroke 2. maja 1894. leta, ko je bila zgrajena nova šola z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. V šolskem letu 1934/35 je postala dvorazrednica. Leta 1938 je bila zgrajena podstrešna soba za drugega učitelja. V času okupacije nemško učiteljstvo v kraju ni bilo priljubljeno, precej se je menjavalo, pouk je potekal neredno, tudi obisk otrok je bil slab.

Po osvoboditvi je pouk potekal v eni učilnici dopoldne in popoldne za dva oddelka (od 1.- 3. razreda in od 4.- 8. razreda). Učitelji, ki so prihajali na šolo, so se pogosto menjavali, razen redkih izjem. Šola je bila vse do šolskega leta 1962/63 samostojna, nižje organizirana osnovna šola s kombiniranim poukom. Šolo je vodil upravitelj šole, ki je bil hkrati tudi učitelj .Z odlokom Okrajnega ljudskega odbora Dravograd je v šolskem letu 1962/63 postala podružnična šola OŠ Dravograd. Upravitelj je dobil status vodje šole. Zaradi izredno slabih sanitarno – higienskih ter bivalnih razmer so aprila leta 1967 začeli graditi novo šolo na novi lokaciji in pouk v njej se je začel 1. decembra 1969. Takrat se je spremenila tudi organizacija pouka, dopoldne sta imela pouk 1. in 2. oddelek, višja stopnja pa je imela popoldanski pouk, kjer sta si dva učitelja razdelila posamezne učne predmete. V šolskem letu 1974/75 je postala šola trioddelčna, s tretjim učiteljem, vendar le za dobo enega leta. V šolskem letu 1987/88 so se ponovno oblikovali trije oddelki s tremi učitelji. Od tega leta so na šoli trije učitelji z izjemo v šolskem letu 1989/90.

Dostopnost