Select menu item

ŠOLSKI SKLAD

ŠOLSKI SKLAD – PREDSTAVNIKI

Upravni odbor šolskega sklada se je konstituiral na svoji prvi seji, 18. 11. 2021.

  • Ima 7 članov – 3 predstavnike staršev/4 predstavnike strokovnih delavcev zavoda

Predsednica

ANA POTOČNIK (predstavnica strokovnih delavcev zavoda)

Namestnik predsednice

ZLATKO KAC (predstavnik staršev)

Člani

IGOR VITRIH (predstavnik strokovnih delavcev zavoda)

LINA ROGLŠEK (predstavnica strokovnih delavcev zavoda)

IRENA KAŠMAN (predstavnica strokovnih delavcev zavoda)

MARTINA JERIČ KALIŠNIK (predstavnica staršev)

URŠKA KRAKER (predstavnica staršev)

Dostopnost