Select menu item

PŠ TRBONJE

Podružnična šola Trbonje,
Trbonje 26,
2371 Trbonje.
Tel.: 02 878 85 51
Vodja šole: Vesna Šmon

Iz ohranjenih cerkvenih listin izvemo, da segajo prvi začetki izobraževanja trbonjskih otrok že v leto 1822. Pouk je potekal v stari, na pol podrti leseni mežnariji, prvi učitelji so bili mežnarji in organisti pa tudi župniki. Leta 1850 je bil pouk v župnišču. Ohranjeni so podatki, da je od leta 1840 do 1865 delovala nedeljska šola. Redno šolo so ustanovili z odlokom deželnega šolskega sveta v Gradcu oktobra 1860. Z rednim poukom so pričeli šele leta 1865, ko so zgradili šolsko poslopje z enim razredom na mesto podrte lesene mežnarije. Ker ni bilo stanovanja za učitelja, so se le-ti neprestano menjavali, tudi po letu 1875, ko so zadnje dozidali pri šoli skromno stanovanje. Z odlokom cerkvenega šolskega sveta v Gradcu, dne 31. 8. 1891, se šola razširi v dvorazrednico. Novo šolo so začeli gradit leta 1899. 7. decembra 1900 je bila svečana otvoritev in 2. januarja 1901 so se učenci in učitelji preselili v nove prostore. Šola je bila lepa, svetla in prostorna. Imela je tri razrede, učiteljevo stanovanje z dvema sobama in kuhinjo. 30. januarja 1927 se razširi v trirazrednico. Učilnico so pridobili z odstranitvijo stene med pisarno in stanovanjem učiteljice. Staro šolo so zato morali preurediti v stanovanje. Druga svetovna vojna je trbonjske otroke silno prizadela. Nemški učitelji so se neprestano menjavali, vsi so jih želeli čimprej potujčiti. Partizani so 22. februarja 1944 v šoli priredili velik miting, potem pa so jo požgali. Ljudem so strogo prepovedali pošiljati otroke v nemško šolo. Nemški učitelji so odšli in do osvoboditve v Trbonjah ni bilo več rednega pouka.

Po vojni je bil pouk najprej organiziran dopoldne in popoldne v stari šoli, kasneje tudi v sobi pri Otmarju Lauku – Helblu. Po odloku ministrstva za prosveto ljudske republike Slovenije je postala šola 28. februarja 1947 štirirazrednica. Čeprav so se prvi začetki obnove šole začeli že prvo leto po vojni , so jo zaradi različnih vzrokov končali šele po petih letih. Slavnostna otvoritev obnovljene šole je bila 30. avgusta 1950.Učitelji so poučevali kombinirano v treh oddelkih.Učenci , ki so si želeli pridobiti boljšo osnovo za nadaljnje šolanje, so odhajali po četrtem razredu v nižjo gimnazijo v Vuzenico, Slovenj Gradec, Ravne, po letu 1958 tudi v Dravogradu. Leta 1972 so začeli uvajati predmetni pouk na višji stopnji, poučevali so učitelji dravograjske šole. V šolskem letu 1976/77 so prešolali v Dravograd sedmi in osmi, naslednje leto pa še peti in šesti razred. V Trbonjah so ostali trije oddelki s tremi učiteljicami. Od leta 1891 sta dva kombinirana oddelka 1., 2. in 3., 4. razred, z dvema učiteljicama.Šolo so postopoma obnavljali.Leta 1973 so uredili centralno kurjavo, ki je zamenjala stare glinaste peči, nekdanje stanovanje upravitelja so preuredili v učilnico za VVZ, olepšali so okolico šole – tu je sedaj igrišče z igrali, v letu 1989 pa so jo popolnoma prenovili.

 

Dostopnost