Select menu item

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

OŠ Neznanih talcev Dravograd si prizadeva omogočati dostopnost svoje spletne strani (www.os-dravograd.si) v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Uradni list RS, št. 30/18 in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Stopnja skladnosti

 • Spletna stran ima vgrajen SOGO vtičnik, ki je skladen s standardom SIST EN 301 549 V2.1.2.
 • Spletna stran je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustreza standardu WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) 2.0.
 • Spletna stran je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Prilagoditve spletne strani

 • Spletna stran ima pregledno strukturo. Navigacija po spletni strani je razumljiva, povezave so jasno označene.
 • Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran omogoča povečanje vsebin brez izgube informacij.
 • Na spletni strani (razen manjših izjem) ni fotografij, na katerih ni besedila vsebin.
 • Spletna stran je optimizirana za uporabo na različnih elektronskih napravah.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča OŠ Neznanih talcev Dravograd nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 • programsko generirani dokumenti (npr. LDN, rokovnik, jedilnik,…)

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e- naslovu os.dravograd@guest.arnes.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 17. 04. 2023 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 17. 04. 2023

Dostopnost