Select menu item

ŠOLA NA DALJAVO

ŠOLA NA DALJAVO

Časi, ki so pred nami so precej negotovi, predvsem v smislu poteka covid-19 situacije, zato tudi svoja življenja prilagajamo sprotni situaciji, v skladu z navodili NIJZ. Čas, ko je pouk potekal na daljavo, se lahko morebiti zopet dogodi, zato nekaj smernic na to temo:

 • Zavedati se dejstva, da to niso počitnice.
 • Biti v stiku z razrednikom s pomočjo vzpostavljene komunikacije v spletni ali telefonski obliki.
 • Sprejeti obveznosti, zadolžitve – aktiven pristop.
 • Ažurno delo, vsak dan sproti, da se učna snov in naloge ne nakopičijo.
 • Starši redno spremljajte šolsko delo, preglejte, preverite, če so naloge opravljene. Imejte nadzor nad šolskim udejstvovanjem svojega otroka (v skladu z njegovo starostjo in kompetencami).
 • Časa je dovolj – tako za obveznosti, učenje, delo kot za sprostitev in hobije.
 • Potrebno si je ustrezno in smiselno organizirati čas in življenje.
 • Priporočljivo je ločiti čas namenjen učenju, šolskemu delu in čas namenjen sprostitvi, hobijem. Čim manj mešanja teh časov, saj lahko to vodi do prepirov.
 • Otroke vključimo tudi v dejavnosti domačih opravil. Načrtujte raznovrstna ustvarjanja (ustvarjalna, kulinarična, umetniška…) za katera drugače ni časa.
 • Poskrbimo, da bo čas, ki nam je dan, namenjen tudi in predvsem ustvarjanju ter vzdrževanju pozitivnih medosebnih odnosov.
 • Naj bo dom napolnjen s pozitivno in ustvarjalno energijo.
Dostopnost