Select menu item

PŠ LIBELIČE

Podružnična šola Libeliče,
Libeliče 22,
2372 Libeliče.
Tel.: 02 878 97 15
Vodja šole: Helena Knez

Iz dokumentacijske zbirke Slovenskega šolskega muzeja lahko povzamemo, da je bila OŠ ustanovljena kot zasilna šola leta 1820. Prvi pouk je bil organiziran v libeliškem gradu posestnice Katarine Holzer, od leta 1835 pa v prizidku, ki so ga dogradili k mežnariji. Leta 1865 postane javna šola. Otroke so učili laični učitelji, ki so se pogosto menjavali. Leta 1877 so odkupili staro kmečko hišo pri Peserlu (stara šola) in jo uredili v šolske namene. Že 1879 je postala šola dvorazrednica, dobili so tudi prvega stalnega učitelja. Šolski okoliš je bil velik, segel je čez Ivnik, Potoče, Podlog do Suhe v današnji Avstriji.

Leta 1906 so začeli graditi sedanje enonadstropno šolsko poslopje, ki je dograjeno jeseni leta 1908. Pouk, ki je bil od šolskega leta 1911/12 v treh kombiniranih razredih, je bil dvojezičen, v višjih razredih pa le nemški. Po prvi svetovni vojni je postala šola zaradi zmanjšanega šolskega okoliša spet dvorazredna. Število učencev se je v naslednjih letih zvišalo, zato je bilo potrebno znova organizirati tri oddelke s šest razredi. Po vojni je šola dobila elektriko, vrt, nasadili so drevesa, napravili čebelnjak in drvarnico, 1930 pa so uredili še prostore za tri oddelke s približno 200 učenci. V predprostoru ob kuhinji so uredili kopalnico, napeljali v kuhinjo in stranišče vodo (a brez odtoka), prestavili drvarnico in nasadili trideset grmov ribeza na šolskem vrtu. Učile so predvsem učiteljice, pouk je potekal v nemškem jeziku. Po osvoboditvi je bilo 124 otrok znova vključenih v tri oddelke in šest razredov, pozneje sta bila le dva oddelka in pet razredov, od okoli leta 1954 naprej pa osem razredov. Prve prezidave in spremembe po vojni so bile v šoli opravljene leta 1958, ko so v kleti uredili mlečno kuhinjo, kasneje na podstrešju pa še kabinet za učila. Spomladi 1971 so zgradili angleška stranišča in napeljali centralno kurjavo, leto kasneje pa so v vseh učilnicah naredili nove pode. 1. septembra 1973 je prej samostojna šola postala podružnica, učenci 5. in 6., naslednjo leto še 7. in 8. razredov pa so bili prešolani na centralno šolo Dravograd. Od leta 2003 šoli sta dva kombinirana oddelka od prvega do tretjega razreda z dvema učiteljicama. Od leta 1982 do leta 1988 je bila šola v celoti obnovljena (okna, streha, fasada).

ZANIMIVOST:

Na osnovni šoli Libeliče so pred tremi leti izdali brošuro Praznovanja, s katero so zabeležili izročila starih običajev in pesmi, ki so se po ljudskem izročilu prenašale iz roda v rod – Miklavž, Božič, Otepanje, Silvestrovo, Sveti trije kralji in libeliški ljudski običaji: Bal, Vlečenje ploha, Pustov pogreb, steleraje , flincanje (ličkanje koruze) in podobna kmečka opravila, ki se opravljajo z večjim številom ljudi. O obrti v Libeličah nekoč in danes, so otroci v projektnem delu posegli nazaj do leta 1930 in ob pestrih šolskih aktivnostih na to temo pripravili tudi razstavo izdelkov obrtnikov. Zgodovino Libelič pa najdete na spletni povezavi LIBELIČE.

Dostopnost